EN | FI | SV

Niemistö, Nyberg & Vahtola: A Point of No Return | PREMIÄR

Biljett: 12/18€
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

Längd: c. 50 min
Språk: på engelska
Datum:
17 oktober 2019 18:00
18 oktober 2019 18:00
19 oktober 2019 18:00

A Point of No Return är ett ljudverk, där ord utfaller i klang och berättelse i abstraktion genom scenkonstnärernas kollektiva minnen. Samlade utdrag ur litterära källor från flera århundraden silas via aktörernas kroppar, röster och minnen, och formar en skör komposition genom människokroppen som lever i tiden - och dör. Historierna som berättats och nedtecknats sedan urminnes tider överlappar varandra, omformas och förfaller på vägen liksom vårt långsamt döende människosläkte. Verket bygger på intresset av att acceptera den egna dödligheten, och av att förena olika kunskapskällor.

”Whatever happens – and death always does happen – we will have been and nothing can change that. Not even death itself.” -Rosi Braidotti, The Ethics of Becoming Imperceptible


Arbetsgrupp:

Framförande och koreografi: Mikko Niemistö, Jan Nyberg och Tuuli Vahtola
Med stöd av: Centret för konstfrämjande (Taike)
I samarbete med: Köttinspektionen dans (Uppsala), C.Off (Stockholm), Kekäläinen & Company, och Mad House Helsinki
Bild: Tuuli Vahtola


Share: