EN | FI | SV

Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen: On keeping a notebook | WORKSHOP

Biljett: 5€
Location : Internet Visa karta

Pre-registration | ilmoittautuminen: email mukaan@madhousehelsinki.fi
Language | kieli: Finnish & English
Duration | kesto: 3h/day/päivä
Datum:
28 maj 2021 16:00
29 maj 2021 12:00

On keeping a notebook är en workshop där vi fördjupar oss i olika metoder för att föra minnesanteckningar, exempelvis genom text, fysisk rörelse, auditiva och/eller visuella intryck. Hur viktiga är minnesanteckningarna för det egna livet och arbetet? Hur skiljer sig de privata och subjektiva anteckningarna från de som är allmänna och offentliga? Hurdana världar, associationer och insikter kan olika människors minnesanteckningar bilda tillsammans?

På samma uppslag i en anteckningsbok, eller på samma kropp, eller på samma bild kan det finnas en inköpslista, någon tänkares funderingar, ett känsloutbrott eller bara klotter. Vi undersöker och diskuterar hur minnesanteckningarna, som till sin naturliga form är vardagliga, personliga och fragmentariska, kan utnyttjas för att ifrågasätta normativa och etablerade uppfattningar om våra historier, våra bildsättningar och våra kroppsbilder.

Workshopen är ämnad för personer som arbetar med konstnärligt hantverk och alla andra för vilka antecknandet känns viktigt. De Helsingforsbaserade konstnärerna Maarit Mustonen och Anne Naukkarinen har arbetat tillsammans sedan 2014, och skapat både föreställningar, publikationer och konstinstallationer.


Share: