EN | FI | SV

Deep Time Transcestors -larp

Biljett: Osallistumismaksu 5-30€ maksukyvyn mukaan
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

Kieli, Language: suomi ja englanti | Finnish and English
Kokopäivän tapahtuma klo 11-19 | Whole day event from 11am to 19pm.
Datum:
4 mars 2021 11:00
4 mars 2021 11:00

*The pilot game will take place on 4.3. for a small group. The participants originally signed up will be contacted directly by the working group.

///

Deep Time Transcestors är ett lajv rollspel kring en spekulativ evolutionsfiktion. Spelet öppnar en mångdimensionell tidsrymd där spelarna kan undersöka känslan av att förkroppsliga sina transförfäder i nutid, och där spelarna kan resa genom den förhistoriska queera tiden via olika somatiska fiktionsövningar. Målsättningen är att förkroppsliga den grundläggande queerheten i evolutionen och identifiera hur livets ursprung kan skönjas i det transitoriska och icke-binära.

Spelarna undersöker sina förhistoriskt ryggradslösa, pulserande och vattniga kroppar genom förnimmelser, beröring och rörelse. Mot slutet skapar spelarnas transförfäder hybridartade, beskyddande symbionter i fysisk kontakt med varandra*. Spelet är till stor del ickeverbal och fokuserar på rörelse och beröring. Nödvändiga spelregler och tekniker för samtycke övas innan spelet inleds.

Spelet är öppet för trans-, ickebinära- och könsöverskridande personer, och rymmer 12 deltagare. Vid val av deltagare prioriteras personer som också hör till andra eller flera marginaliserade grupper, vilket kan meddelas i samband med anmälan.

*Vi beaktar de begränsningar som coronaviruset medför när vi planerar spelet och teknikerna för beröring.

Lajv-planering: Ana Teo Ala-Ruona, Even Minn, Pihla Lehtinen
Ljudplanering: Satu Kankkonen
Kostymdesigner: Alvi Haapamäki
Konstnärlig och teoretisk rådgivning: Camille Auer, Eeti Piiroinen
Dramaturgisk dialog: Emil Santtu Uuttu
Produktion: Riikka Thitz
Fotografering: Nova Kaspia

Projektet stöds med medel från Konestiftelsen.

 


Share: