EN | FI | SV

Karolina Kucia: The Story of Leaving

Biljett: 10/12/18€
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

Kesto/Duration 75 min
Kieli/Language English
Datum:
9 oktober 2020 18:00
10 oktober 2020 18:00

En föreställning baserad på massproduktionen av grönsaker i Sydeuropa, och dess förhållande till Nord- och Centraleuropa och Nordafrika. En föreställning som skildrar tre sammanvävda produktionsformer, tre verksamma kollektiv: Mar de plástico - “plasthavet” - ett drivhusområde i Almeira i Spanien; samt det närbelägna spanska Hollywood-området och inspelningsplatsen för filmen Exodus, och slutligen själva föreställningen.

Historien berättas av tomaterna, de enda som reser genom alla platser. Berättelsen och karaktärerna är groteskt överdrivna, parasitiskt sammanfogade, helt verkliga men ändå fabricerade. De växer fram ur en drös av historier om oduglighet, ängslan och hyckleri inom arbetsstrukturerna.

Hur skall “vi” kunna urskilja krisläget i ett tillstånd som är samtidigt både nu och inte nu, både här och inte här, som samtidigt berör både överlevnad och möjlighet till förändring? Är handlingens ögonblick redan här? Hur utformas en gemensam handling i mångfalden?

Karolina Kucia är en tvärkonstnärlig konstnär som för närvarande arbetar i Helsingfors. Hon kombinerar teori och praktik i sitt konstnärskap med föremål, grupprocesser och performanser.


Share: