EN | FI | SV

Jana Unmüßig med Pie Kär: LOOOOOOOOONG TITLE

Biljett: 5€
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

Language: English | kieli: englanti | språk: engelska
Duration | kesto | längd 30 min
Datum:
3 juni 2021 18:00
3 juni 2021 18:45
3 juni 2021 19:30
5 juni 2021 14:00
5 juni 2021 14:45
5 juni 2021 15:30

LOOOOOOOOONG TITLE är en polyfonisk väv av konstnärerna Pie Kär och Jana Unmüßig där olika material - text, fysiska instruktioner, målningar, dans och rörelse - förenar idéer om andning, beröring och irrfärder. Publiken är välkommen att delta som medvittnen.

Evenemanget stöds med medel från Centrum för konstnärlig forskning i Helsingfors och Goethe-Institut Finnland.

Läs mera på engelska


Share: