EN | FI | SV

Pia Lindy & Heini Nukari med Annika Tudeer: Layers

Biljett: 10/12/18€
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

Lisäksi 12.9 klo 16-19 avoin työpaja Layers-työskentelystä | 12.9 at 16-19 an open workshop of Layers impro practices.
Datum:
8 september 2020 18:00
9 september 2020 18:00
10 september 2020 18:00
Layers WORKSHOP: 12 september 2020 16:00

”En del tränar för maraton, andra för soloimprovisation”

Layers är en kväll med tre improvisationssolo där rörelse och mänsklig röst är i dialog.

Hur förvandlas röst och tal till rörelse, rörelsen till röst,
och hur hittar orden rummet?
Hur ser våra val ut när uppmärksamheten riktas
från flagranta stimuli till någonting annat där emellan?


Viljan att kasta sig in i det osäkra och obekanta höjer självsäkerheten.

Pia Lindy och Heini Nukari som båda länge arbetat med improvisation började utveckla Layers-improvisationen för att fördjupa sina soloverk i januari 2015. Metoden har vidareutvecklats och formats till en egen praktik för soloimprovisation. En långsiktig och uppdelad process har möjliggjort undersökning i olika riktningar och nivåer och på djupare plan – att vara modigare och mera uthållig. Maratonloppet som sinnebild känns därmed helt lämplig.

Pia och Heini har sedan bjudit scenkonstnären Annika Tudeer att arbeta tillsammans med dem kring soloimprovisation och människorösten. Processen som inleddes sommaren 2019 utmynnar nu i en serie av soloimprovisationsföreställningar.


Share: