EN | FI | SV

Magnum | PREMIÄR

Biljett: 10/12/18€
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

Kieli | Language | Språk: English & Swedish
Kesto | Duration | Längt: 90 min
Datum:
ENSI-ILTA | Magnum: 14 november 2020 18:00
Magnum: 17 november 2020 18:00
Magnum: 19 november 2020 18:00
Magnum: 20 november 2020 18:00
Magnum: 21 november 2020 14:00
Magnum: 21 november 2020 18:00

I think that was when I started to be connected.

I don’t know to what exactly.
But I think I lost a lot of my potentiality and

inner movement when that happened.

And maybe people are intuitively more drawn to potentiality, movement,
and blazing insecurity.

So, I think I had to, like, open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them.

Yeah, I think I had to, like, open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them.

I think I had to, like, open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them

///

Magnum forskar i begär, fantasi, identitet, kroppslighet, sårbarhet och konst i sen-kapitalismens era.Verket baserar sig på Otto Sandqvists text med samma namn, och använder sig av inslag av film, bildkonst och scenkonst. Magnums flerspråkiga arbetsgrupp består av nordiska konstnärer.

Arbetsgrup: Tom Lönnqvist, Teo Paaer, Otto Sandqvist, Saga Sarkola, Luca Sirviö, Klara Wenner Tångring, Ole Øwre
Text: Otto Sandqvist
Producent: Tom Rejström

Magnum produceras i samarbete med Hango Teaterträff och verket står på dess festivalprogram 2021.


Share: