EN | FI | SV

#digiteatteri: Queer AI

Biljett: €
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

ei avoin yleisölle
Datum:

Queer AI är
en konstnärlig intervention / kanske en föreställning /
förmodligen en installation / kanhända en mobilapplikation /
säkert helt konkret artificiell intelligens /
kanske många olika konstnärliga manifestationer /
eventuellt en fortlöpande serie av verk / troligtvis något helt annat

vars syfte är att
queera till den artificiella intelligensen &&
göra programutvecklingen genomskinligare &&
kollektivisera hela maskininlärningsprocessen.

I produktionens första fas på Mad House Helsinki bjuder vi in en liten grupp människor, som tillsammans skapar grunderna för ett nytt queer-AI genom att diskutera livet utgående från teknologisk, könad och sexuell orientering. I de interaktiva rum som samtalen föder får gästerna själva lättjefullt agera huvudroller. Denna första del av verkets utformning är inte öppen för allmänheten.

Arbetsgrupp: Annu Kemppainen, Aku Meriläinen, Maria Oiva, Jyrki Pylväs


Share: