EN | FI | SV

Niko Hallikainen: Television | PREMIÄR

Biljett: 12/18€
Location : Mad House Helsinki / Teurastamo Visa karta

Längd: c. 1 h
Språk: på engelska
Datum:
9 oktober 2019 18:00
11 oktober 2019 18:00
12 oktober 2019 18:00

Television är en talpjäs baserad på en nekrolog över en verklig person. Personen är tydligt ihågkommen men inte längre begriplig. Verket utforskar gränserna mellan verklighet och fiktion, och utformar alternativa berättarformer som fortlevnadsmetoder. Television är ett krackelerande monument som utmanar allmänna uppfattningar om produktivitet och varaktighet. Utgångsläget och målet är en trygghet i balans, men resan är mycket riskfylld.


Niko Hallikainen är scenpoet. Han debuterade på Mad House år 2018 med soloverket Blue Exhaust. Hans följande verk Low Income Glow framfördes månatligen under första hälften av 2019 på olika håll i Helsingfors, Åbo och Oslo. I sina talpjäser förenar Hallikainen språket med musikaliska ljudmattor för att provocera gränserna. 

Text, framförande och ljudplanering: Niko Hallikainen
Bild: Taika Mannila
Produktion: Mad House Helsinki


Share: