EN | FI | SV

Think Thank -sarja 2021

Liput: ilmainen / free / gratis
Paikka : Mad House Helsinki / Teurastamo Katso paikka kartalla

Aikataulu:
14 tammikuu 2021 13:00
28 tammikuu 2021 13:00
04 maaliskuu 2021 13:00
11 maaliskuu 2021 13:00

Mad Housen ajatustenvaihtofoorumi Think Thank tekee paluun heti vuoden 2021 alkajaisiksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan juttelemaan, nauttimaan yhdessäolosta ja kehittämään esitystaiteen kenttää! 'Think Thank' on Mad Housessa kehitetty formaatti, jonka periaatteena on tasa-arvoinen keskustelu kaikkien osallistujien välillä riippumatta heidän meriiteistään. Moderoituihin keskusteluihin on kutsuttu kunkin aihepiirin asiantuntijoita, mutta keskustelu on avointa kaikille osallistujille. Tarjolla taiteilija Juha Valkeapään vegaanista soppaa - tavalla tai toisella.

Think Thankit järjestetään videotapaamisena Zoomissa. Think Thankit ovat ilmaisia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen. Voit ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia otsikolla THINK THANK osoitteeseen liput@madhousehelsinki.fi. Kerro mitä Think Thank -päiviä ilmoittautumisesi koskee. Saat paluupostina Zoom-linkin.

Vuoden 2021 Think Thank -sarja koostuu neljästä tilaisuudesta: 

1) 14.1.2021 Oispa joogaa ja kaljaa tuottajille
- koollekutsujina Mad Housen tuotantokoordinaattori Emmi Vainio ja vapaa tuottaja-kirjoittaja, Mad Housen ohjelmaryhmän jäsen Heidi Backström. Pääkielenä suomi.

Korona viimeistään osoitti, että vapaa tuottaja tai pienen organisaation toiminnanjohtaja jää helposti yksin painimaan ammattiinsa ja sen vastuisiin ja mahdollisuuksiin liittyvien kysymysten kanssa. Väsymystä on laajasti ilmassa, kun pandemiaratkaisuja on tehty jo useita kuukausia epävarmoissa olosuhteissa. Miten kollegiaalinen tuki ja jakaminen voisivat toimia paitsi pandemian kaltaisissa kriiseissä mutta myös muuten tuottajien aivovuodon tukkeena eli estää ammattitaitoa valumasta (vapaalta) kentältä pois? Olisiko tarvetta vapaiden tuottajien yhteenliittymälle, työhyvinvointialustalle tai muulle yhteistoiminnalle?


2) 28.1.2021  Sponsorointi ja muut ei-traditionaaliset rahoitusmallit (esitys)taiteen kentälle
- koollekutsujana Mad Housen hallituksen jäsen, tuottaja-dramaturgi Markus Alanen. Pääkielenä suomi.

Kuntien ja valtion rahoitus ei pysty ratkaisemaan taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden rahoitusta eikä hankepainotteisesti apurahoja tarjoava säätiökenttä paikkaa tarpeita pitkänlinjan toimintaan. Minkälaisia vaihtoehtoisia/uusia rahoituskanavia taidekenttä voisi ottaa haltuun ja käyttöönsä niin lyhyen kuin pitkän aikavälin keinoina? Voisiko joukkorahoitus lyödä itsensä läpi suomen taidekentän vaihtoehtoisena rahoittajana?


3) 4.3.2021 klo 13-16 - Onko mikään ikuista? Mad Housen paikka ja rooli kentällä nyt ja tulevaisuudessa
- koollekutsujana Annika Tudeer, yksi Mad House Helsingin perustajajäsenistä. Pääkielenä suomi.

Mad House on perustettu esitystaiteen tekijöiden toimesta esitystaiteen taloksi vuonna 2014. Se syntyi tarpeesta saada oma pysyvä näyttämö, jonka kautta esittää ja esitellä monipuolista kenttää. Aluksi toiminta koostui 1-4 kuukauden mittaisista esityskausista Tiivistämöllä Helsingin Suvilahdessa. Vuodesta 2019 asti esitystoiminta on ollut ympärivuotista Helsingin Teurastamo-alueella. Lisäksi Mad House on järjestänyt minifestivaalin Berliinissä, kesäkiertueen Suomessa sekä ollut kumppanina muissa esitystaidetta edistävissä hankkeissa. Mad Housen toimintaa tukeneen Koneen Säätiön rahoitus tulee päätökseen vuonna 2021, samoin kuin vuokrasopimus Teurastamon tilaan. Haluamme avata keskustelun, millainen esitystaiteen talo jatkossa tarvitaan. Nyt on aika kartoittaa kentän tarpeet ja kalibroida Mad House vastaamaan niitä myös tulevaisuudessa. Keskustelu painottuu kysymykseen tilasta ja toiminnan luonteesta.


4) 11.3.2021 klo 13-16 - Monimuotoinen jäsenistö yhdistyksen voimavarana
- kokoonkutsujana Mad Housen hallituksen pj Anne Naukkarinen ja muu hallitus. Keskustelu käydään pääsääntöisesti englanniksi.

Olemme aloittaneet kartoittamaan ja aktivoimaan Mad House Ystävät ry:n jäsenpohjaa. Jäsenistöön liittyvät kysymykset ovat yhdistystoiminnassa aina ajankohtaisia. Mitä enemmän yhdistyksessä on jäseniä, sitä enemmän sillä on myös voimavaroja. Voimavarana ovat paitsi jäsenten määrä myös jäsenten toimintaan käyttämä aika, osaaminen, tiedot ja taidot sekä halu toimia yhdessä. Keskustelussa pohditaan mm. mitä yhidistyksen jäsenyys merkitsee, mitä yhdistys voi tarjota jäsenilleen ja jäsenet yhdistyksen toiminnalle. Miten vaikuttaa ja saada aikaan muutosta?


Jaa: