EN | FI | SV
Mhh textlogo rgb turquoise

Venla Helenius ja Milka Luhtaniemi: Tyyntyminen

Tyyntyminen promo netti
Play button
Biljett: Vapaa pääsy / Free entry / Gratis inträde
Location : Mad House Helsinki Visa karta

3. ja 4.9 esityskieli suomi, 5.9 englanniksi | 3. and 4.9 in Finnish, 5.9 in English
Tilaan voi tulla ja sieltä poistua vapaasti illan aikana | The audience is free to enter and leave the space during the evening
Datum:
3 september 2020 19:00
4 september 2020 19:00
5 september 2020 19:00

Automatbevattningen sätter igång. Det ljuder. Ett artificiellt väder avbryter den vardagliga dåsigheten, bevattnarens monotona hackande. Man känner för att plötsligt börja springa. Man känner sig så överväldigande stark.

Tyyntyminen är en föreställningsinstallation som handlar om parker och parkliv. Verket låter besökaren reflektera kring parken som en plats där naturen bildar ett skikt över det offentliga rummet. Naturen i romantiserad representation, människans förhållande till platsen och landskapet, samt mångfaldet av röster hör till verkets centrala element. 

Besökaren välkomnas till en föreställningsträdgård, där det fragmentariska parklivet anknyter till vidare kulturella sammanhang. I rummet utformas en tre timmar lång helhet som består av ca en timme långa kretslopp.

Koncept, texter, visuell planering och framförande: Venla Helenius och Milka Luhtaniemi
Ljus- och visuell planering: Sofia Palillo
Ljudplanering: Johannes Birlinger
Flöjtist: Livia Schweizer
Ljudskådespelare: Aino Lintunen
Engelsk översättning: Eve Lahikainen

Verket stöds av Konestiftelsen och Centret för konstfrämjande.

 

 


Share: