EN | FI | SV

Cris af Enehielm: Det Irrationella uttrycket i kropp och ljud - workshop

Biljett:
Location : Eskus Visa karta

Tid för workshopen: Måndag 18.4 kl 12.30-14.30, tisdag 19.4 kl 14-16, onsdag 20.4 kl 9-11, torsdag 21.4. kl 9-11, fredag 22.4. kl 9-11.
Performance 23.4. på natten på Neodada festivalen eller konferensen för omdefiniering av allting.
Workshopen är gratis.
Språk: svenska, finska, engelska.
Anmälningar: info@oblivia.fi, 040-5128234
Datum:

Tid för workshopen: Måndag 18.4 kl 12.30-14.30, tisdag 19.4 kl 14-16, onsdag 20.4 kl 9-11, torsdag 21.4. kl 9-11, fredag 22.4. kl 9-11.
Performance 23.4. på natten på Neodada festivalen eller konferensen för omdefiniering av allting.
Workshopen är gratis.
Språk: svenska, finska, engelska.
Anmälningar: info@oblivia.fi, 040-5128234


Under workshopen undersöker vi " det som vill ut " i form av rörelse, ord, ljud och handlingar. Vi arbetar med olika fokus för impulser under två timmars tid. Detta innebär fokus på irrationellt tal, tankar som virvlar, rörelser, organisering av föremål, förhållandet till mänskan i rummet. UPPLEVELSEN AV SIG SJÄLV FRÅN STUND TILL STUND

Vi arbetar med ljudimprovisation och irrationell handling. 

Workshopen är processinriktad, vilket innebär att vi är lyhörda för det material gruppens kollektiva undermedvetna är i färd med att föda fram. Ledaren är ett yttre öga som samlar in sina intryck och diskuterar det som skett under improvisationerna och föreslår riktningen för processen.

 

Att arbeta med det irrationella är att öppna sina sinnen för de impulser som finns och finna en form eller utarbeta ett uttryck för sin " galenskap", istället för att bortrationalisera dessa. Detta irrationella impulsarbete utvecklar en lyhördhet för ett mångfald av uttrycksmöjligheter bortom logiken och förnuftet. Workshopen är ett experiment i att följa drömmens logik. 

 

Cris af Enehielm har utvecklat sin egen metod för autentisk rörelse och handling. Cris har bl.a. Studerat Voice Dialogue, en metod för att undersöka mänskans upplevelse av sig själv och utforskandet av de olika " röster" som uttrycker sig genom oss eller hindras att uttrycka sig på grund av en sträng " Kontrollant". Workshopen ger en fantastisk möjlighet att undersöka sin " galenskap" och finna ett uttryck i form och tid för den " Kollektiva processen " i form av en föreställning som avslutning på arbetet. Föreställningen visas under Neodada festivalen eller Konferensen för omdefiniering av allting på lördag 23.4 natt på Mad House.


Share: