EN | FI | SV
Mhh season4

from in the light

From in the light
Play button
Biljett: 15,00 € / 10,00 €
Location : Mad House Helsinki Visa karta

Premiär.
Datum:
17 februari 2017 19:00
18 februari 2017 19:00

Framförandet ger möjligheten att varsebli. Därigenom omvandlas energi och materia till något allt mer invecklat – och precis där blir varseblivandets möjlighet en verklighet.  Vad blir en varse om? Ljus, regler, avvikelser... Men måste det varseblivna verkligen urskiljas för att beskrivas? Eller är urskiljandet bara något som görs av vana? Som då när färg som begrepp beskrivs med exemplet blå. Fastän blå egentligen inte är himlens eller vattnets färg. Och förnuftet eller förnuftigheten inte egentligen är människans egenskap. Om någonting kan beskrivas utan urskiljning, då är urskiljandet bara en viljesak. Kanske är viljan helt enkelt det – ett onödigt urskiljande.

Gertjan Franciscus (1982) är en holländsk konstnär och artist, vars arbeten The Honey Queen, The Beginning och Das Märchen har presenterats på teatrar och muséer runt om i världen. År 2014 förverkligade han triologin ”The Garden of Earthly Delights”, som bestod av flera enkvällsföreställningar.Share: