EN | FI | SV
Mhh season3

Liisa Pentti + Co: La Folia @2016

La folia sans text
Play button
Biljett: 15,00 € / 10,00 €
Location : Mad House Helsinki Visa karta

Längd: 1h
Språk: -
Datum:
15 april 2016 19:00
16 april 2016 19:00
17 april 2016 19:00

Återuppbyggnad av Liisa Penttis La Folia Melancolia

Liisa Penttis koreografi La Folia Melancolia från år 1993 grundar sig på Hitlers försvarsministers och arkitekt Albert Speers memoarer samt spekuleringar kring människans motsridighet och överlevnadsmöjligheter. Memorens bärande tema är Speers strävan att förstå det som hänt och skriva sin egna version om det. Med samma är memoaren en avslöjande beskrivning om en del av människans grundläggande konflikter: potentiell längtan efter makt, den (barnsliga) njutningen som makthavande skapar samt hybrisen som följer och behovet att höra till ett gemenskap för att sedan med mandatet givet av samma grupp, manipulera den gemenskapen. Denna mandat möjliggjorde i sista hand de religös-politiska riternas utförande samt kaosets, räddslans, galenskapens och sinnets våldsamma sidas framsteg i 1930-talets Tyskland. 


La Folia Melancolia är ett verk som ritade fram individens - kvinnans- sätt att bemöta krigets ärvan och fasan samt ångesten som den innebar. Det var en dansande ritual, där långsamt upprepade sömlika rörelsemönster skapade en rörlig utsikt i mitten av ruinerna. Verkets originalversion visades i Kabelfabrikens Turbinsal av Liisa Pentti och Katariina Vähäkallio. Verkets ljudmaterial bestod av Patrick Kosks, Hans Peter Kuhns och Karl-Heinz Stockhausens musik.
 

Koreograf Liisa Pentti återvänder nu, 20 år senare, till det här temat och vill hitta ett behagligt förhållande mellan makten och våldet, minnerna och överkommandet av dem. La Folia @2016 är en rekonstruktion och ett samtidsverk av teman som den ursprungliga koreografin innehåller. Formen är ny men frågorna kring att komma ihåg och överleva är åter aktuella. Reproduktionen väcker även frågor kring möjligheten och nödvändigheten av rekonstruktioner inom danskonst – med andra ord, samtida dansens och koreografins möjligheter att beröra och öppna något samhälleligt. 

Koreografi: Liisa Pentti

På scen: Katariina Vähäkallio och Liisa Pentti
Ljus design: Meri Ekola

Ljud design: Patrick Kosk, Jouni Tauriainen
Space design: Emma Helle


Share: