EN | FI | SV
Mhh season4

Masi Tiitta, Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen ja Anna Torkkel: Consolation

Unspecified
Play button
Biljett: 15,00 € / 10,00 €
Location : Mad House Helsinki Visa karta

Premiär.
Längd: tbc
Datum:
7 april 2017 19:00
9 april 2017 17:00

Masi Tiitta, tillsammans med Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen och Anna Torkkel, arbetar med temat vanmakt och oförmögenhet både som kroppsliga upplevelser och som något som ständigt omger oss. Utmattningen till trots söker de ett sätt att finna tröst och lindring.

 

Verket är kuraterat för att öka den samtida psykoanalytiska diskursen inom scenkonst, kroppslighet och språk, med en förhoppning om att utvidga dagens människobild. Närmare information om ett diskussionstillfälle länkat till verken ges under våren 2017 på Facebook.


Share: