EN | FI | SV
Mhh season5

Honkasalo-Niemi-Virtanen (FI): Nature Morte

Img 0674
Play button
Biljett: 15 / 10 / 8 €
Location : Mad House Helsinki Visa karta

Språk: i finska
Längd: TBC
Datum:
16 mars 2018 19:00
17 mars 2018 19:00
20 mars 2018 19:00
21 mars 2018 19:00

År 1674 skrev prästen Erik Alftanius i ett brev till Antikvitetskollegiet i Stockholm om en by i Orisberg, där det fanns en källa ur vilken ”en hop människoben alla tider varit synliga, och ännu ses”.

Rött vatten,
järnoxid bendamm,
vårsol,
en förhistorisk gås,
näckrosfrön,
kärrets öga,
klockorna,
smycken,
träd,
bronskastrullen,
ansiktet.

Nature Morte är ett tredelat helhetsverk, som tar avstamp i offerkällan Levänluhta i Storkyro, som sedan järnålden blivit en vattengravgård. Denna källa, som är en av få vattengravgårdar i Europa, var en sjö ännu under stenåldern. Som underlag för verket används tvärvetenskapligt material, som studerar källan ur olika vetenskapliga riktningars perspektiv. Genom begrepp som hud och beröring närmar vi oss järnålderns insjöar och de fornhistoriska människorna som begravdes där.

Helhetens övriga delar är:

Chimera är en utställning som presenteras på Galleria Sinne (9.3.-8.4.). Med utställningen Chimera fortsätter konstnärskollektivet Honkasalo – Niemi – Virtanen sitt multidisciplinära arbete. Utställningen är den första delen av en tredelad konstnärlig helhet som tar avstamp i sumpmarkskällan Levänluhta i Storkyro, Österbotten.

Ett platsspecifikt ljudverk till Levänluhta källa i Storkyro. Ljudkonstverket utnyttjar binaural ljudteknik med vilken man kan skapa tredimensionellt ljud och en kraftig illusion av beröring. Varje individ som besöker källan kan ladda ner ljudkonstverket från internet och lyssna på det via sin telefon med hörlurar. Görs i samarbete med Seinäjoki Konsthall och Vasa Konsthall.

Koncept: Honkasalo, Niemi, Virtanen
På scen: Emilia Kokko, Elina Pirinen, Akuliina Niemi & Ilkka Saastamoinen
Stöds av: R-collection
I samarbete med: HIAP - Helsinki International Artist Programme


Share: