EN | FI | SV
Mhh season2

Toisissa Tiloissa & The BodyBuilding Project: Ei-inhimillisen kutsu

Tickets:
Location : Mad House Helsinki View on map

Dates:
09 September, 2015 19:00
10 September, 2015 11:00
11 September, 2015 11:00
12 September, 2015 15:00

”EI-INHIMILLISEN KUTSU” on kolmipäiväinen esitystaiteen tapahtuma, joka keskittyy ei-inhimillisten olomuotojen esiintymiseen ja esittämiseen. Sarja koostuu kahdesta avoimesta yleisökeskustelusta, kahdesta työpajasta sekä osallistavasta teoksesta. Tapahtumien järjestäjinä ja vetäjinä toimivat Toisissa tiloissa –kollektiivin ja The BodyBuilding Projectin jäsenet.

OHJELMA:

Ke 9.9. klo 19-21 Emme ole enää ihmisiä. Keskustelu ihmisen jälkeisyydestä esitystaiteessa (Toisissa tiloissa & The BodyBuilding Project)
To 10.9. klo 11-16 Inhimillisen rajamailla –työpaja (The BodyBuilding Project)
To 10.9. klo 17-21 Panpsyykkinen työpaja (Toisissa tiloissa)
Pe 11.9. klo 11-16 Inhimillisen rajamailla –työpaja (The BodyBuilding Project)
Pe 11.9. klo 17-21 Panpsyykkinen työpaja (Toisissa tiloissa)
La 12.9. klo 15-17 Polkuja pois ihmisestä - molempien työpajojen purku (Toisissa tiloissa & The BodyBuilding Project)
La 12.9. klo 18-20 Panpsyykkinen parlamentti (Toisissa tiloissa)

Työpajat 30/20€. Muihin tapahtumiin vapaa pääsy.
HUOM! Työpajat Inhimillisen rajamailla sekä Panpsyykkinen työpaja ovat molemmat kahden päivän kokonaisuuksia, joihin tulee sitoutua molemmiksi päiviksi. Samalla lipulla voi osallistua molempiin työpajakokonaisuuksiin.

Emme ole enää ihmisiä. Keskustelu esittämisestä ihmisen jälkeen

Avaamme tapahtumasarjan yleisökeskustelulla, jossa kysytään ei-inhimillisen merkitystä ja asemaa tänä päivänä esiintyvien taiteiden ja niiden kritiikin näkökulmasta. Mitä esittämällä aiheesta voidaan saada esiin? Miten aihetta esitetään ja miten sitä tulisi esittää? Mihin ei-inhimillisellä esittämisellä voidaan saada aikaan? Keskusteluun haastetaan mukaan taiteilijoita, jotka ovat lähestyneet aihetta viimeaikaisissa esityksissään.

INHIMILLISEN RAJAMAILLA

”Inhimillisen rajamailla” on kaksipäiväinen työpaja, jossa lähestytään inhimillisen kokemuksen, tiedon ja havainnon rajoja ei-inhimillisen avustuksella. Työskentely koostuu ulkotilassa tehtävistä kokemuksellisista harjoitteista, niiden aikana syntyneiden havaintojen ja kokemusten jakamisesta sekä yhteisestä keskustelusta.

Työpajan aikana pohdimme muun muassa seuraavia kysymyksiä: Missä inhimillisen havainnon, aistimaailman ja käsityskyvyn rajat ovat? Onko näitä rajoja mahdollista liikuttaa kuvittelun avulla, ja minkälaisia muutoksia aistisen piirin laajentaminen saa meissä aikaan? Minkälaista tietoa ja kokemusta ei-inhimillinen omaa, ja miten meidän on mahdollista päästä kosketuksiin sen kanssa? Miten ei-inhimillinen tieto muuttaa kokemustamme ja käsitystämme maailmasta, jossa elämme?

Lähestymme ei-inhimillistä maailmaa sekä havainnoinnin että kuvittelun kautta. Ensimmäisenä päivänä keskitymme havainnoimaan meitä ympäröivää materiaalista todellisuutta sekä erilaisten elävien ja elottomien olentojen olemisen tapaa. Toisena päivänä siirrymme kohti virtuaalisia, osin aistiemme ulottumattomissa olevia tapahtumia ja objekteja, kuten ilmastoa, planetaarisia liikkeitä ja tulevaisuutta.

Työpajassa tehtävät harjoitteet pohjautuvat The BodyBuilding Projectin parissa kehitettyihin menetelmiin. The BodyBuilding Project on pitkäkestoinen projekti, joka koostuu eri aloilla työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden välisenä yhteistyönä toteutettavasta taiteellisesta tutkimuksesta ja sarjasta esityksellisiä tapahtumia.

PANPSYYKKINEN TYÖPAJA

Puhumme kukille – mutta puhuvatko kukat meille?

Panspsykismi on idea, jonka mukaan universumin kaikilla olioilla on jonkinasteinen mieli tai kokemus olemassaolostaan. Panpsyykkisessä työpajassa opetellaan havainnoimaan, ajattelemaan ja puhumaan erilaisista ei-inhimillisistä perspektiiveistä. Johdatuksena aiheeseen toimivat Toisissa tiloissa -ryhmän kehittämät harjoitteet. Millaiseen panpsykismiin sinä uskot? Millaisen selityksen panpsykismille sinä löydät? Työpajan jälkeen osaat tehdä omia panpsykistisiä harjoitteita!

POLKUJA POIS IHMISESTÄ

Yleisölle avoimessa keskustelutilaisuudessa tutustutaan edellispäivien työpajojen tuloksiin  dokumenttien ja käytännön demonstraatioiden avulla. Tilaisuudessa palataan myös aloituskeskustelun teemoihin: Millaisia ratkaisuja työskentely tarjoaa ei-inhimillisen esittämisen ongelmaan?

 

Toisissa tiloissa: PANPSYYKKINEN PARLAMENTTI
Panpsyykkinen parlamentti on osallistava ääniteos. Tilaisuuden ohjelma koostuu seuraavista osista.
1. Johdatus panpsykismiin
2. Demonstraatio, jossa ei-inhimilliset olennot ottavat yhteyttä ihmisiin
3. Panpsyykkinen parlamentti
4. Soppaillallinen ja keskustelu

Panpsyykkisessä parlamentissa yleisö pääsee ensin kuuntelemaan simultaanista, moniäänistä esitelmää Helsingin seudun maantieteellisestä, biologisesta ja materiaalisesta historiasta. Tavoitteena on saavuttaa yhdessä tietoisuudentila, jossa erilaiset järjestyneisyydentasot olisivat samanaikaisesti läsnä ja huomio voi siirtyä vapaasti tasolta toiselle. Tämän jälkeen yleisö muodostaa simultaanisen polyfonisen kuoron, jossa kukin osanottaja puhuu jonkin ei-inhimillisen toimijan kokemuskulmasta samalla kuunnellen toisia puhujia.

Teoksen jälkeen seuraa soppaillallinen, jonka jälkeen kuunnellaan osia äskeisestä parlamentista, jaetaan siitä syntyneitä kokemuksia ja käydään vielä vapaamuotoinen keskustelu suhteesta ei-inhimilliseen.

Tilaisuuden kokonaiskesto on 2 tuntia.

Lisätietoja:
toisissatiloissa.net/

www.bodybuildingproject.net/


Share: