EN | FI | SV
Mhh textlogo rgb turquoise
Tillgänglighet

 

MAD HOUSE är ett hus för performance och scenkonst i Kalasatama, i Teurastamo, Helsingfors. Mad House är öppet för alla, och strävar till att vara säkert och tillgängligt för var och en.

Om bergeppen: Scenkonst har sedan 1800-talet använts som samlingsnamn för olika traditionella konstverk som framförs direkt och inför publik. Däri ingår allt från teater till dans, opera, performance och musical. På svenska saknas ännu begrepp som skulle innefatta den moderna performancens och scenkonstens avarter; sceniska, gränsöverskridande verk som inte går att namnge med traditionella uttryck. I brist på lämpliga ord, såsom finskans nyskapade samlingsord ”esitystaide” (”föreställningskonst”), använder vi på svenska varierande begrepp som performance, samtidsteater, nutidsteater och scenkonst för att beskriva de olika verken som presenteras. (Jesper Karlsson, översättare)


ANKOMST
Närmaste Metro-hållplatser: Sörnäs och Fiskehamnen. Med egen bil: på området finns parkering för kortare tidsperioder på gångavstånd (ca 50-100 m) från Mad House entrén.


UTRYMMEN
Mad House är beläget i Teurastamo. Byggnaden ägs av Tukkutori Oy. Mad House består av salen och Mad House kontor rummet Utrymmen är tillgängliga för rullstol. Det finns tillgänglig toalett i Teurastamo, men intte inom Mad House. Mad Houses toaletter är könsneutrala. Publik som rör sig med rullstol ombeds vara i kontakt med arrangörerna på förhand, då vissa verk består av installationer där tillgängligheten anpassas specifikt.


SPRÅK
Föreställningsspråken varierar beroende på verket, och information om dessa hittas i presentationen av de enskilda verken. Flera av verken är begripliga utan särskild språkförståelse. Publik som lider av migrén eller har känsliga sinnen ombeds bekanta sig med förhandsinformationen om verken. I somliga verk ingår blinkande ljus, kraftiga ljud och/eller rökmaskiner.