EN | FI | SV
Om oss

VAD ÄR MAD HOUSE?
Mad House är ett konsthus för performance, som producerar och kuraterar olika former av experimentell scenkonst, s.k. “livekonst” eller Live Art. Målsättningen är att göra performance mera tillgänglig för allmänheten och utforska nya verksamhetsmodeller för fältet. Mad House är grundat av och för konstnärerna själva och fungerar alltid på konstens och kollektivets villkor, ständigt i utveckling. Verksamheten på Mad House inleddes säsongsbetonat under åren 2014-2018 då huset producerade fem evenemangssäsonger i Södervik i Helsingfors. Från hösten 2019 blev verksamheten kontinuerlig och Mad House fungerar nu på Slakteriets område (Teurastamo), vid adressen Verkstadsgatan 2 a (Työpajankatu 2 a), byggnad 4.

PERFORMANCE, SCENKONST, LIVE ART?
Scenkonst är det samlingsbegrepp vi vanligtvis använder på svenska för att beskriva all den konst som framförs inför publik. När en vill utesluta mera traditionell scenkonst såsom dramatiserad teater, musikal, dans och opera används ofta performance; den mångbottnade konstform som härstammar från tidigt 1900-tal och förenar bildkonst med scenkonst. Live Art, “livekonst”, är ett engleskt samlingsbegrepp som uppkom på 1980-talet och sedan tidigt 2000-tal ofta används för att sammanfatta de mångfacetterade konstformer som utgör modern experimentell scenkonst. Den uppstår i gränslandet mellan teater, dans, bildkonst, performance och “happening”, och undviker ständigt definitioner eftersom den alltid är i förnyelse.

REPERTOAREN
Mad Houses repertoar består av olika former av experimentell konst; från performance, nutidsdans och stand-up till installationskonst, utställningar och verkstäder. Programmet planeras av kuratorer som utses specifikt för uppgiften, och urvalet görs på basen av både öppen ansökan och inbjudna gästande konstnärer. Säsongsplaneringen fokuserar främst på konstnärer verksamma i Finland.

Utöver den säsongspräglade repertoaren producerar Mad House Helsinki också scenkonstfestivalen BAD HOUSE, vars tyngdpunkt ligger på internationellt verksamma konstnärer. BAD HOUSE utgör en ny aktör bland konstfestivalerna i Helsingfors, och värnar om det motsägelsefulla och det ofullständiga, om brister, barmhärtighet och den konstnärliga friheten. Från och med augusti 2020 ger Mad House också ut den nya nätpublikationen Mad House Helsinki Publication.

VARFÖR MAD HOUSE?
Mad House Helsinki erbjuder scenkonstnärer utrymme, stöd från ett produktionshus och nätverk inom konstfältet. Mad House sprider ut sig över hela konstfältet, sammanför olika konstnärer med varandra, och gör performance och annan experimentell scenkonst tillgängligare för allmänheten. Mad House svarar på de centrala utmaningarna inom scenkonstfältet just nu: behovet av utrymmen, informationsspridning och förbättrad mobilitet samt optimering av resurserna. Transparens och jämlikhet ligger i kärnan av verksamheten på Mad House, och utvecklingen sker kollektiv tillsammans med konstnärerna och konstfältet.

FÖRENINGEN
Mad House Helsinki är en förening, vars officielt namn är Mad House ystävät ry - Mad House -vänner rf. Man kan läsa föreningens regler här (på finska).

FÖRESTÄLLNINGSPERIODER
Den första säsongen för Mad House förverkligades år 2014 i form av en månadslång festival för performancekonst på Presseriet (Tiivistämö) i Södervik den 1 - 29 oktober. Under denna månad samlades hela 130 konstnärer från Finland och utomlands för 52 olika föreställningar och workshops. Programmet bestod av performance- och scenkonstföreställningar, installationer och ett mångsidigt program i baren. Efter denna första månad kunde alla konstatera att Mad House är viktigt! Arbetsgruppen 2014: Marina Andersson-Rahikka, Heidi Backström, Satu Herrala, Martina Marti, Eva Neklyaeva, Pietu Pietiäinen, Mirva Pulkkinen, Annika Tudeer, Joosep Tormis och Juha Valkeapää

Under den andra säsongen började vi kalla oss för ett produktionshus och verksamheten blev mera repertoarlik. Produktionshuset Mad Houses andra säsong firades med ett mångsidigt utbud av föreställningar, performance- och ljudkonst 1.9.-28.11.2015 på Presseriet i Södervik. Säsongen bestod av 64 konstspäckade dagar med 93 enskilda evenemang genomförda av 19 olika konstnärer och/eller grupper. Arbetsgruppen 2015: Marina Andersson-Rahikka, Heidi Backström, Leena Kela, Pietu Pietiäinen, Mirva Pulkkinen, Joosep Tormis, Annika Tudeer och Juha Valkeapää

Mad House tredje säsong firades åter på Presseriet i Södervik från den 5.2 till 30.4 2016. Programmet var snävare och föreställningsperioderna förlängda. Den tredje säsongen fokuserade på dadaföreställningar, och lyfte fram queer- och LGBT-frågor i föreställningshelheten Transforces On Stage som förverkligades i samarbete med Transforces-gruppen. Arbetsgruppen 2016: Markus Alanen, Marina Andersson-Rahikka, Heidi Backström, Martina Marti, Niko Mattila, Lani Nordlund, Mirva Pulkkinen, Lari Suominen, Annika Tudeer och Juha Valkeapää

Under sin fjärde säsong 13.1 - 23.4 2017 på Presseriet i Södervik vände Mad House blicken mot människokroppen och mänskligheten. Under denna vår såg vi hela tretton inhemska föreställningar i Mad Houses teatersal, varav nio var urpremiärer. De internationella premiärerna var tre. Ur säsongens program framgår tydligt ett konstnärligt intresse för människans kropp och dess bräcklighet, samt för omvärlden som samtidigt verkar krympa och splittras. Arbetsgruppen 2017: Markus Alanen, Heidi Backström, Aino Haarala, Johannes Hallikas, Sonja Jokiniemi, Leena Kela, Martina Marti, Niko Mattila, Mikko Niemistö, Kati Palokangas, Elina Pirinen, Salla Ryynänen, Lari Suominen, Annika Tudeer och Juha Valkeapää

Den femte säsongen år 2018 ägde rum från den 17.1 till den 25.3, även denna gång i Södervik. Totalt presenterades 17 olika verk som alla påvisade den performativa scenkonstens mångfald och särskilda förmåga ta ställning till och behandla aktuella frågor. Mad Bar bjöd också på ett mångsidigt program av musik, poesi, performance och stand-up i samarbete med Fargo Vintage och Juuri Tapahtumat. Arbetsgruppen 2018: Markus Alanen, Heidi Backström, Sonja Jokiniemi, Jere Mönkkönen, Mikko Niemistö, Kati Palokangas, Elina Pirinen, Katja Tolonen, Annika Tudeer, Juha Valkeapää och Vilma Vantola.