EN | FI | SV
Mhh textlogo rgb turquoise
Mad House

Vad är Mad House?

Mad House är ett performanskonsthus, som producerar och visar fram performance konst. Mad House verksamhetsmodell baserar sig på innehåll och den lever med tiden. Mad House är grundat av konstnärer och verksamheten drivs med konst och gemenskap i fokus.
 

Likvärdig konst

Programmet på Mad House består av performance konst, föreställningar, utställningar, stand-up och modern dans samt Think Thanks, där verksamheten diskuteras och utvecklas långsiktigt. Mad House program består av handplockade föreställningar som kuratorerna väljer ut, egna produktioner samt verk som kommer in via öppen ansökan.

Jämlikhet och transparens i verksamheten är viktigt på Mad House. Vi fungerar inte enligt den traditionella hierarkiska modellen, snarare utvecklas verksamheten kollektivt tilksammans med konstnärerna och nätverken. 
 

Varför Mad House?

Mad House erbjuder aktörerna inom performanskonst föreställningsutrymmen samt stödet av ett internationellt nätverk och av produktionsorganisationen. Mad House är utspritt över hela konstfältet och kopplar perfomance konst aktörer med varandra och gör performanskonst lättare tillgängligt för publiken. Mad House svarar på de centrala utmaningarna performanskonsten står inför: behovet av utrymmen, förbättrandet av informationsflöd och rörlighet samt optimerandet av resurser. 
 

Utrymmen

Mad House har en fast egen scen i Teurastamo Helsingfors.

Föreställningsperioder

Första säsongen för Mad House förverkligades i form av en festival för performance konst under en månad i Södervikens Tiivistämö-byggnad 1.-29.10.2014. 130 konstnärer från Finland och utomlands samlades under månaden med 52 olika föreställningar och workshops. Programmet bestod av performanskonstföreställningar, installationer och ett mångsidigt program i baren. Efter månaden konstaterades det att Mad House är viktig!
Arbetsgruppen: Marina Andersson-Rahikka, Heidi Backström, Satu Herrala, Martina Marti, Eva Neklyaeva, Pietu Pietiäinen, Mirva Pulkkinen, Annika Tudeer, Joosep Tormis, Juha Valkeapää

Under andra säsongen togs produktionshus termen i bruk och verksamheten blev mera repertoarartad. Mad House produktionshusets andra säsong firades med ett mångsidigt utbud av föreställningar, performance- och ljudkonst 1.9.-28.11.2015 på Tiivistämö i Söderviken. Säsongen bestod av 64 dagar fulla av konst, 93 enskilda evenemang, förverkligade av 19 olika konstnärer och/eller grupper. 
Arbetsgruppen: Marina Andersson-Rahikka, Heidi Backström, Leena Kela, Pietu Pietiäinen, Mirva Pulkkinen, Joosep Tormis, Annika Tudeer, Juha Valkeapää

Mad House tredje säsong firades åter på Tiivistämö i Söderviken 5.2.-30.4.2016. Programmet var snävare och föreställningsperioderna förlängda. Fokuset på tredje säsongens program lagt i dadaföreställningar, samt framlyftandet av queer- och LGBT- frågor i 'Transforces On Stage' -föreställningshelheten, som förverkligats i sammarbete med Transforces gruppen.
Arbetsgruppen: Markus Alanen, Marina Andersson-Rahikka, Heidi Backström, Martina Marti, Niko Mattila, Lani Nordlund, Mirva Pulkkinen, Lari Suominen, Annika Tudeer, Juha Valkeapää

Mad House vände under sin fjärde säsong blicken mot människokroppen och mänskligheten 13.1-23.4.2017 på Presseriet i Södervik .Under våren 2017 såg vi hela tretton inhemska föreställningar i Mad House teatersal, varav nio var urpremiärer. De internationella premiärerna var tre. Ur säsongens program framgår tydligt ett konstnärligt intresse för människokroppen och dess bräcklighet, samt för omvärlden som samtidigt verkar krympa och splittras.
Arbetsgruppen: Markus Alanen, Heidi Backström, Aino Haarala, Johannes Hallikas, Sonja Jokiniemi, Leena Kela, Martina Marti, Niko Mattila, Mikko Niemistö, Kati Palokangas, Elina Pirinen, Salla Ryynänen, Lari Suominen, Annika Tudeer och Juha Valkeapää

5te Säsongen tog plats 17.1.-25.3.2018, i Södervik. Totalt presenterades 17 olika verk, som alla påvisade den performativa scenkonstens mångfald och särskilda förmåga ta ställning och behandla aktuella frågor. Mad Bar bjöd också på ett mångsidigt program av musik, poesi, performance och stand-up, i samarbete med Fargo Vintage och Juuri Tapahtumat.
Arbetsgruppen: Markus Alanen, Heidi Backström, Sonja Jokiniemi, Jere Mönkkönen, Mikko Niemistö, Kati Palokangas, Elina Pirinen, Katja Tolonen, Annika Tudeer, Juha Valkeapää och Vilma Vantola.