EN | FI | SV
Madhousebanner
Välkomstord för 5te Säsongen - Säsongen med handlingar
False?1515942746

Under Mad House 5:e säsong utförs många handlingar. Dessa handlingar består av bl.a.

Genomträngning av papper med en blyertspenna, vakttornsbygge, alkoholkonsumtion, hänvisningar till David Wojnarowicz, Samtal, Läten, rörelse på mässmatta, grundandet av ett nytt politiskt parti, kommunikation på alviska, hängande från taket, lyssnande, betraktande.

Det är inte fråga om hurdana handlingar som helst. De resonerar kvar, skapar snöbollseffekter, bildar kontakter och varför inte också bestående vänskapsrelationer. Handlingarna formar ett eget ekosystem, i vilket ingår både konstnärerna, publikens medlemmar, produktionsteamet, kuratorerna, den tekniska personalen och krögarna.
 

“Tid” är ett återkommande begrepp i våra konstnärers presentationstexter. Vår säsong är tydligt avgränsad inom en viss period, men den verksamhet som här ovan nämns sträcker sig över flera tidsspann, till det förflutna och det framtida och det tidslösa. Framför allt är de sammanfattningar av den tid vi lever i just nu: känsliga, ifrågasättande, häftiga och intima fönster, som gör personliga upplevelser till gemensamma.

 

Välkomstord är skrivat av Mikko Niemistö, kurator och medlem av Mad House kollektivet

Share: