EN | FI | SV
Mad House Helsinki har en ny verkställande direktör

Bild: Helena Eslon

Mad House Helsinki välkomnar sin nya VD Pia Houni! Mad House -vänner styrelsen valde Pia Houni genom en öppen ansökningsprocess på sommaren. Hon börjar sin tjänst som VD den 1 oktober 2021.

Pia Houni har avlagt doktorsexamen inom teater och drama. Hon har arbetat på olika positioner inom konstområdet som lärare, forskare, konstexpert, regissör och författare. Pia är filosof och utövar också sina egna konstprojekt regelbundet. "Mad House är en intressant arbetsplats, ett kreativt vägskäl för olika framträdanden och scenkonstens utveckling. Det är fantastiskt att jobba med dessa saker."

Share: