EN | FI | SV
Hösten 2020 program

Höstsäsongen 2020 på Mad House Helsinki kommer igång på Slakteriet i Fiskehamnen i augusti. Repertoaren inleds med urpremiären för Ontto harmaa tanssi, en föreställning som väver samman språk, poesi, dans och rörelse i dialog. Verket produceras i samarbete med Runokuu-festivalen. Två andra verk får premiär; Magnum och Mouthpiece. Dessutom innehåller repertoaren bland annat föreställningsinstallationer, ett lajv-rollspel, en mängd olika gästspel, klubbkvällar och evenemang under hela hösten.

Coronapandemin har inverkat på verksamheten också i Mad House, särskilt under våren 2020. Soloimprovisationerna Layers har flyttats till hösten, liksom kvällsevenemangen Practices of Love and Body, av gruppen Prekaarit Praktiikat. Höstens program har planerats mera sparsamt för att vid behov möjliggöra anpassningar i repertoarens tidtabeller. 

Höstsäsongen har kuraterats av Heidi Backström och Annika Tudeer. För produktion och teknik ansvarar Emmi Vainio, Annika Niskanen och Viljami Lehtonen

Varmt välkommen till Mad House!

Biljettförsäljningen på nätet börjar i augusti: madhousehelsinki.fi/pages/Tickets
Förändringar i tidtabeller och arrangemang är möjliga.

 

PROGRAM


19., 22. & 23.8 | Ontto harmaa tanssi | PREMIÄR

Ontto harmaa tanssi är ett verk av koreograferna Anna Mustonen och Veli Lehtovaara, poeten Olli-Pekka Tennilä, ljuddesignern Tatu Nenonen och ljusdesignaren Topias Toppinen, baserad på Tenniläs fragmentariska lyrik bok Ontto harmaa (Poesia, 2016). Produceras i samarbete med Runokuu-festivalen.


3.-5.9 | Tyyntyminen
Fritt inträde. Obs! 5.9 på engelska

Tyyntyminen är en föreställningsinstallation som handlar om parker och parkliv. Verket låter besökaren reflektera kring parken som en plats där naturen bildar ett skikt över det offentliga rummet. Naturen i romantiserad representation, människans förhållande till platsen och landskapet, samt mångfaldet av röster hör till verkets centrala element. Besökaren välkomnas till en föreställningsträdgård, där det fragmentariska parklivet anknyter till vidare kulturella sammanhang.

Arbetsgrupp: Milka Luhtaniemi, Venla Helenius, Sofia Palillo, Johannes Birlinger, Livia Schweizer, Aino Lintunen och Eve Lahikainen


8.-10.9 & workshop 12.9 | Layers 

Pia Lindy och Heini Nukari som båda länge arbetat med improvisation började utveckla Layers-improvisationen för att fördjupa sina soloverk i januari 2015. Pia och Heini har sedan bjudit scenkonstnären Annika Tudeer att arbeta tillsammans med dem kring soloimprovisation och människorösten. Processen som inleddes sommaren 2019 utmynnar nu i en serie soloimprovisationsföreställningar.

Arbetsgruppen Layers delar med sig av sin arbetsprocess i en öppen workshop den 12 september.


Under veckor 39, 48 ja 50 | Practices of Love and Body 1-3
Fritt inträde. Datum TBA.

Practices of Love and Body 1-3 är en evenemangsserie där arbetsgruppen Prekaarit Praktiikat (Prekära Praktiker) delar in sitt konstnärliga arbete i olika öppna tillställningar för samtal, experiment och lyssnande. Stommen består av de konstnärliga metoder som arbetsgruppen har utvecklat. Tillställningen bjuder in dig som deltagare till att se och höra, att bli hörd om det är det du vill – eller att bara vara, till att dricka kaffe och tänka och glömma bort alla prestationskraven.

Prekaarit Praktiikat är arbetsplattform för danskonstnärer, vars syfte är att ge rum för utövande och undersökande av den ofärdiga konsten.

Arbetsgrupp: Elias Girod, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Taru Koski, Jan Nyberg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta ja Soile Voima.


1.-3.10 | Walrus Vampire Show

Hotad av fullständig utrotning har den troligen könslösa Vampyrvalrossen tvingats lämna den smältande nordpolen och försörjer sig nu som performancekonstnär i Centraleuropa. Walrus Vampire Show blottar den märkvärdiga mänskligheten för människan; utöver blodsdrickande och episoder av besatthet lär vi oss bland annat om Europas närhistoria och grundknep för att skapa konst. Föreställningen sammanför olika former av scenkonst; samtidsteater, stand-up komik, butohdans, slapstick, performance och sagoteater förenas i en makaber och överraskande helhet. 

Walrus Vampire Show är ett soloverk av Pasi Mäkelä.


9.-10.10 | The Story of Leaving 

En föreställning av Karolina Kucia är baserad på massproduktionen av grönsaker i Sydeuropa, och dess förhållande till Nord- och Centraleuropa och Nordafrika. En föreställning som skildrar tre sammanvävda produktionsformer, tre verksamma kollektiv: Mar de plástico - “plasthavet” - ett drivhusområde i Almeira i Spanien; samt det närbelägna spanska Hollywood-området och inspelningsplatsen för filmen Exodus, och slutligen själva föreställningen. Historien berättas av tomaterna, de enda som reser genom alla platser. Berättelsen och karaktärerna är groteskt överdrivna, parasitiskt sammanfogade, helt verkliga men ändå fabricerade. De växer fram ur en drös av historier om oduglighet, ängslan och hyckleri inom arbetsstrukturerna.

Karolina Kucia är en tvärkonstnärlig konstnär som för närvarande arbetar i Helsingfors.


16.-17.10 | Kasa

Kasa är en föreställning som undersöker möten, beröring, närheter och avstånd som kroppsliga upplevelser. Kasa är en längtan till en värld där ingenting behöver klassificeras. Det är en föreställning, ett evenemang, en samling tillfälliga situationer, former och deformationer som uppstår i mellanrummen, som ifrågasätter likformighet och föreslår någonting annat.

Arbetsgrupp: Hanna Ahti, Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Masi Tiitta och Riikka Thitz


27., 29., 31.10 & 1.11 | Mouthpiece | PREMIÄR

Mouthpiece – ett verk för sex munnar – förenar nutidsdans och nutidsmusik i ett stycke för tre blåsinstrumentalister, två dansare och en kompositör. Sedan våren 2019 arbetsgruppen har  undersökt munnens olika kommunikationsformer och vilka sociala konstruktioner som berör munnen, samt funderat på var munnens offentliga och privata gränser går.

Arbetsgrupp: Lauri Supponen, Linda Martikainen, Elias Girod, Kaisa Kortelainen, Joonatan Rautiola, Saku Mattila, Amita Kilumanga och Johannes Vartola
 

14., 17., 19.-21.11 | Magnum | PREMIÄR

Magnum forskar i begär, sexualitet, kroppslighet, identitet, gömställen, konst och sport i sen-kapitalismens era. Magnum är en performance komedi som strävar efter ett katatoniskt tillstånd av extas genom att jämställa material som är bekant från populärkulturen med den långsamhet och maklighet av installation kunst.

Arbetsgrupp: Otto Sandqvist, Ole Øwre, Saga Sarkola, Klara Wenner Tångring, Luca Sirviö, Tom Lönnqvist, Teo Paaer och Tom Rejström


3. & 5.12 | Deep Time Trancestors

Deep Time Transcestors är ett lajv rollspel kring en spekulativ evolutionsfiktion. Spelet öppnar en mångdimensionell tidsrymd där spelarna kan undersöka känslan av att förkroppsliga sina transförfäder i nutid, och där spelarna kan resa genom den förhistoriska queera tiden via olika somatiska fiktionsövningar. Målsättningen är att förkroppsliga den grundläggande queerheten i evolutionen och identifiera hur livets ursprung kan skönjas i det transitoriska och icke-binära.

Spelet är öppet för trans-, ickebinära- och könsöverskridande personer. Anmälan till spelet öppnas i september. Språk: engelska och finska.

Arbetsgupp: Ana Teo Ala-Ruona, Elina Minn, Pihla Lehtinen, Satu Kankkonen, Alvi Haapamäki, Camille Auer, Eeti Piiroinen, Emil Santtu Uuttu, Riikka Thitz


16.12 | A Human Ensemble

A Human Ensemble är tio samtidiga solos och en väv av psykofysiska formuleringar som tränger fram ur det subjektiva och kollektiva förmedvetna.


I och med projektet hänger sig tio dansare i olika åldrar och med olika språk- och yrkesbakgrund. Karolina Ginman, dansare-koreograf, pedagog och psykologi-studerande, inbjuder sina medarbetare till en intim, sensuell kontakt till sin kroppsliga materia och en noggrant artikulerad, djupt genomlevd kroppsmedvetandeström i vilken psyket får läcka. Så artikulerar varje dansare fram sitt inre och varande-i-relation i det gemensamma rummet, tillåtandes en tröstande samexistens och friktion av olikriktade intensiteter och potential.

Evenemanget som presenteras på Mad House är samproducerat av Pixelache festival #Burn_2020.

På scen: Ingrid André, Sonja Elonen, Saija Lehtola, Marlon Moilanen, Jan Nyberg, Leila Kourkia, Gesa Piper, Pihla Sudenyö, Inari Virmakoski, Minja Yletyinen

 

BAD HOUSE -festivalen flyttas till våren 2021

Ny, internationell scenkonstfestival BAD HOUSE arrangeras i April 2021.

 

 

Photo: Venla Helenius / Tyyntyminen

Share: