EN | FI | SV
Vuoden 2022 NoMad Housen kuraattorit

Tervetuloa Mad Houseen Tea Andreoletti ja Daniela Pascual!

Taiteilijat Tea Andreoletti ja Daniela Pascual ovat vuoden 2022 NoMad House -ohjelmiston kuraattorit. Mad House joutuessa luopumaan Teurastamon tiloista kuluvan vuoden lopussa* ja Mad Housen toimiessa väliaikaisesti ilman omaa tilaa, tuoreet kuraattorit lähestyvät kuratointia yleisöjen kautta.
 

Tea Andreoletti on performanssitaiteilija, joka työskentelee tarinankertojana, vesi-sommelierina, pyhiinvaellusoppaana sekä harrastelija-miekkailijana. Hän on juuri aloittanut pitkäkestoisen hankkeen, jonka päätteeksi hän tulee asettumaan ehdolle kotikaupunkinsa pormestarivaaleissa vuonna 2026. Hän näkee pormestarin roolin kuraatoivana työnä, joka aktivoi yhdessä elämisen dynamiikkoja.

Taiteilija Daniela Pascualin tausta on sosiaalitieteissä ja kaupunkisuunnittelussa. Hän hyödyntää osaamistaan kyseenalaistaessaan opittuja narratiiveja ja kuvitellessaan toisenlaisia olemisen tapoja maailmaan. Danielalle on työskentelyssä tärkeää suhde tiloihin ja hän on kiinnostunut kasvien elollisuudesta, autonomiasta ja suullisista keinoista.

“Toivomme NoMad Housen voivan toimia yhdistäjänä taiteentekijöiden ja heidän yleisöjensä kanssa. Tämä ajatus toimii punaisena lankana, kun työstämme ohjelmistoa ja sen esittämispaikkoja. Haluamme kutsua taiteilijat reflektoimaan ajatusta yleisöistään pikemmin kuin tarjoamaan teosta tiettyyn paikkaan tai teemaan sopivaksi”, kertovat kuraattorit suunnitelmistaan ohjelmiston rakentamiseksi sekä siihen liittyvästä avoimesta hausta.

Avoin haku ensi vuoden NoMad House -ohjelmistoon avataan marraskuussa.

Kuva: Tingyang Li

Jaa: